รายการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

อัตรา  

 • 1 อัตรา

เงินเดือน 

 • ตามที่ตกลง

ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 1. ถ่ายรูปกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกศูนย์การค้าเซียร์, เดอะฮับ และ AA Town Apartment รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ขององค์กร
 2. ถ่ายและตัดต่อวีดีโอ กิจกรรมภายในศูนย์การค้าเซียร์, เดอะฮับ และ AA Town Apartment รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ขององค์กร
 3. ออกแบบงาน Infographic และ Content Video หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ลงในสื่อออนไลน์
 4.  ดูแลและบริหารสื่อออนไลน์ของศูนย์การค้าฯ และหาช่องทางการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่อยู่เสมอ
 5. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี/ทันสมัยให้ของศูนย์การค้าฯ และประสานงานกับองค์กรภายนอก สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรต่างๆ
 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ (Qualifications)

 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุ 22 – 35 ปี
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขานิเทศศาสตร์/ถ่ายภาพ/ภาพยนตร์ โฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
 4.  รู้จักและสามารถใช้ Tools ต่างๆ ของสื่อออนไลน์ให้เหมาะสมกับงานได้
 5. สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบ/ตกแต่งรูป (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ฯลฯ) ได้
 6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 7. มีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และตามเทรนด์อยู่เสมอ
 8. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรือมีอีเว้นท์
 9. มีความรับผิดชอบในงานสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และเข้ากับเพื่อร่วมงานได้

 

**ทำงานจันทร์-ศุกร์ และเสาร์เว้นเสาร์ เวลางาน 09.00-18.00 น. แต่อาจมีงานล่วงเวลาหรือมีอีเว้นท์ (สามารถนำมาใช้เป็นวันหยุดชดเชยในวันอื่นๆ แทนได้)**

 

อัตรา  

 • 2 อัตรา

เงินเดือน 

 • 13,000 บาท / เดือน

คุณสมบัติ

 1. เพศไม่จำกัด
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี

อัตรา  

 • 10 อัตรา

เงินเดือน 

 • 390 บาท / วัน

คุณสมบัติ

 1. เพศไม่จำกัด
 2. อายุไม่เกิน 50 ปี
 3. วุฒิการศึกษา
  • ไม่จำกัด

อัตรา

 • 1 อัตรา

เงินเดือน

 • 13,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

  1. เพศไม่จำกัด
  2. อายุไม่เกิน 20 ปี
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

 อัตรา

 • 2 อัตรา

เงินเดือน
11,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย
 2. อายุไม่เกิน 18 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.

 อัตรา

 • 3 อัตรา

เงินเดือน
11,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย
 2. อายุไม่เกิน 18 ปี
 3. วุฒิการศึกษา
  • -ปวช./ปวส.

อัตรา

 • 3 อัตรา

เงินเดือน
11,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติ

 1. เพศชาย
 2. อายุไม่เกิน 18 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.