รายการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน ตามที่ตกลง

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง
2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
-ม.6
– ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
4. บุคลิกภาพดี
5. พูดจาดี
6. อัธยาศัยดี
7. ขยันและอดทน

อัตรา  

 • 2 อัตรา

เงินเดือน 

 • 13,000 บาท / เดือน

คุณสมบัติ

 1. เพศไม่จำกัด
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี

อัตรา  

 • 10 อัตรา

เงินเดือน 

 • 390 บาท / วัน

คุณสมบัติ

 1. เพศไม่จำกัด
 2. อายุไม่เกิน 50 ปี
 3. วุฒิการศึกษา
  • ไม่จำกัด

อัตรา

 • 1 อัตรา

เงินเดือน

 • 13,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

  1. เพศไม่จำกัด
  2. อายุไม่เกิน 20 ปี
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

 อัตรา

 • 2 อัตรา

เงินเดือน
11,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย
 2. อายุไม่เกิน 18 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.

 อัตรา

 • 3 อัตรา

เงินเดือน
11,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย
 2. อายุไม่เกิน 18 ปี
 3. วุฒิการศึกษา
  • -ปวช./ปวส.

อัตรา

 • 3 อัตรา

เงินเดือน
11,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติ

 1. เพศชาย
 2. อายุไม่เกิน 18 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.