การแข่งขันกีฬาตะกร้อตำรวจ

การแข่งขันกีฬาตะกร้อตำรวจ ในโครงการฝึกอบรมและทดสอบสมรรถภาพข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2562  ตั้งแต่เวลา 10.30 – 17.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

 

________________________________________

สถานที่

ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

วันที่

5 - 9 มิถุนายน 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

Facebook : Zeer Rangsit