การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 รายละเอียด

ทางสมาคมส่งเสริมเทตคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 25 เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงความศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 1,500 คน และผู้เข้าชมจำนวน 3,500 คน โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย

  1. การจัดแข่งหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย
  2. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน
  3. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – PLC Competition
  4. การประกวดกองเชียร์ หุ่นยนต์ ส.ส.ท

ทั้งนี้ในส่วนของทีมที่ชนะการแข่งขัน ในรายการที่ 1 – 4 ข้างต้น ทางศูนย์ ฯ จะมอบทุนการศึกษาให้ในส่วนของการแข่งขัน Robo Rescue ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ                                  จำนวน 15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                     จำนวน 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                    จำนวน 5,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ Super Team                 จำนวน 10,000 บาท

รวมเป็นเงิน                                      จำนวน 40,000 บาท

และรางวัลประเภทกองเชียร์ ซึ่งจะแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 80 – 100 คน มีเงินรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ                                    จำนวน 15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                       จำนวน 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                      จำนวน 5,000 บาท

รวมเป็นเงิน                                        จำนวน 30,000 บาท

 

 

________________________________________

สถานที่

Diamond Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

วันที่

1-2 มิถุนายน 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

Facebook : Zeer Rangsit