กินแหลก แจกตังค์

รายละเอียด :

กินแหลก แจกตังค์ เปิดรับสมัครคนชอบกิน หากคุณเป็นคนกินเร็ว กินจุ ชาเลนจ์นี้ต้องมาพิชิต เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่วันที่ 15 – 20 มีนาคม 2562 ไม่จำกัดจำนวน

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่  :  https://goo.gl/T9qwJ3

ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท

 • ประเภทเดี่ยว                 แข่งวันที่ 30 มีนาคม 2562
 • ประเภททีม 3 คน         แข่งวันที่ 31 มีนาคม 2562

ประเภทของรางวัลดังนี้

 • ประเภทเดี่ยว
 • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 18,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 25,000 บาท
 • ประเภททีม
 • รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 110,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 28,000 บาท

 

วิธีคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ

 • ต้องผ่านการตรวจเบื้องต้นโดยแพทย์และผ่านความเห็นชอบจึงสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
 • รอบคัดเลือก จากผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดที่สมัครทางออนไลน์ จะคัดเลือกจากผู้ที่สามารถ

รับประทานได้เร็วที่สุด 20 อันดับแรก จึงจะผ่านเข้ารอบก่อนชิงชนะเลิศ เพื่อชิงเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ

 • เวลาในการแข่งขันรอบคัดเลือก เริ่มต้นตอน 00 น. รอบก่อนชิงชนะเลิศจะเริ่มต้นหลังจากได้ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน หลังจากนั้น 20 นาที และ รอบชิงชนะเลิศเริ่มต้น 17.00 น.
 • รอบชิงชนะเลิศ จะตัดสินจากผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้าก่อนรอบก่อนชิงชนะเลิศ ทั้งหมด 20 คน และจะคัดเหลือเพียง 5 คนเท่านั้นที่เป็นผู้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และผู้เข้าแข่งขันเพียง 3 คนเท่านั้นที่จะชิงเงินรางวัล
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับเงินรางวัลเป็นเช็คของขวัญ
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

 

กติกาในการเข้าร่วมการแข่งขัน

 • ผู้เข้าสมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้เข้าสมัครจะต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อม และไม่มีโรคประจำตัวใดๆ
 • ผู้เข้าสมัครจะต้องปฏิบัติติตามกฎข้อบังคับ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ผู้เข้าสมัครไม่ปฏิบัติติตามทั้งหมดที่กล่าวมา ทางทีมงานผู้จัดจะถือว่าการแข่งขันครั้งนั้นของผู้เข้าสมัครเป็นโมฆะ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
 • การแข่งขันทุกรายการถือคำตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานเป็นที่สิ้นสุด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

________________________________________

สถานที่

ลานโปรโมชั่นชั้น 2, ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

วันที่

30-31 มีนาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

Facebook : Zeer Rangsit