ประกาศ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และ เดอะฮับ รังสิต

ประกาศ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และ เดอะฮับ รังสิต
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ที่ได้เผยแพร่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ระบุว่าผู้ป่วยมาใช้บริการร้านค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิตในวันที่ 3 มกราคม 2564 จริง โดยใช้บริการที่ร้านซ่อมนาฬิกา ชั้น ใต้ดิน
ทางศูนย์การค้าฯ จึงได้ดำเนินตามมาตรการป้องกันตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1. ดำเนินการปิดให้บริการร้าน ซ่อมนาฬิกา เป็นเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 13-15 มกราคม 2564 พร้อมทั้งทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
2. ให้พนักงานในร้านดังกล่าว เฝ้าระวังสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน
3. พ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสทุกพื้นที่ภายในศูนย์การค้าฯ ทั้งหมด
ทั้งนี้ ศูนย์การค้าฯได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส อย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของสาธารณสุข จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจและไว้วางใจในการใช้บริการของศูนย์การค้าฯ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและเราจะร่วมผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564
ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และ เดอะฮับ รังสิต

สถานที่

ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต / เดอะฮับ รังสิต

วันที่

13 มกราคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

Facebook : Zeer Rangsit