🌳”วันป่าชุมชนแห่งชาติ”🌳

เชิญ ช็อป ชม
สินค้าผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน
สนับสนุนคนดูแลป่า
ในงาน 🌳”วันป่าชุมชนแห่งชาติ”🌳
🗓 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565
⏰ตั้งแต่เวลา 15.00 – 21.00 น.
🎤ชมมินิคอนเสริต 🎼
จาก “หญิงฐิติกานต์” วันที่ 24 พ.ค. เวลา 16.00 น.
ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
#วันป่าชุมชนแห่งชาติ #ป่าชุมชน #คนดูแลป่า
#เซียร์ #เซียร์รังสิต #zeer #zeerrangsit

สถานที่

ลานกิจกรรมด้านหน้า ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

วันที่

23-24 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ