สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด :

ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” และ “การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

โดยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จเป็นองค์ประธานประทานโล่รางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ และประทานถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการแข่งขัน

รางวัล : สำหรับผู้เข้าแข่งขันทางศูนย์การค้าฯ จะมอบเป็นทุนการศึกษา ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ                          จำนวน 12,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         จำนวน 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         จำนวน 8,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3         จำนวน 6,000 บาท

รวมเป็นเงิน จำนวน 36,000 บาท ต่อ 1 ประเภท

***รวมทุนการศึกษาที่มอบให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภท จำนวน 144,000 บาท***

 

กิจกรรมภายในงาน

  • การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU “Great Urtuu ขี่ม้าส่งสาร ตำนานมองไกล”
  • การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา
  • การแข่งขันหุ่นยนต์ระบบควบคุมอัตโนมัติ
  • การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม
  • การสาธิตการแข่งขันหุ่นยนต์ออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์

 

 

________________________________________

สถานที่

ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

วันที่

3 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

Facebook : Zeer Rangsit