AII Thailand FSI & World Robot Sumo Tournament 2019 @The Hub Rangsit

รายละเอียดงาน

           

            เป็นรายการแข่งขันหุ่นยนต์ โดยที่ไม่จำกัดอายุ และระดับการศึกษา แต่ละทีมสามารถมาจากต่างโรงเรียน ต่างสถาบันการศึกษา ต่างเมือง หรือต่างประเทศก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ นับเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันหุ่นยนต์ของประเทศไทยเพียงไม่กี่รายการที่เปิดกว้างในด้านคุณสมบัติของผู้แข่งขัน และยังเป็นเวทีสำหรับคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติในรอบ Grand Final ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ประภทการแข่งขัน

 1. Mega Sumo หุ่นยนต์ซูโม่ไม่จำกัดอุปกรณ์ น้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม (ไม่จำกัดอายุผู้เข้าร่วมแข่งขัน)
  • รุ่น Autonomous หุ่นยนต์ทำงานอัตโนมัติ
  • รุ่น R/C Control หุ่นยนต์ใช้รีโมทควบคุม
 2. Standard Sumo หุ่นยนต์ซูโม่ไม่จำกัดอุปกรณ์ น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม
  • รุ่น Autonomous หุ่นยนต์ทำงานอัตโนมัติ

2.1.1 Junior ผู้เข้าแข่งขันมีอายุ 1-13 ปี (เกิดปี พ.ศ.2549 – 2561)

2.1.2 Senior ผู้เข้าแข่งขันมีอายุ 14-19 ปี (เกิดปี พ.ศ.2542 – 2548)

 • รุ่น R/C Control หุ่นยนต์ใช้รีโมทควบคุม

2.2.1 Junior ผู้เข้าแข่งขันมีอายุ 1-13 ปี (เกิดปี พ.ศ.2549 – 2561)

2.2.2 Senior ผู้เข้าแข่งขันมีอายุ 14-19 ปี (เกิดปี พ.ศ.2542 – 2548)

 1. Micro: bit Sumo หุ่นยนต์ซูโม่ น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม ใช้ micro: bit (ไม่จำกัดอายุผู้เข้าร่วมแข่งขัน)
 2. LEGO Sumo หุ่นยนต์ซูโม่ น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม ใช้ LEGO (ไม่จำกัดอายุผู้เข้าร่วมแข่งขัน)
 3. Robot Battle 5 Kg หุ่นยนต์ต่อสู้น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม (ไม่จำกัดอายุผู้เข้าร่วมแข่งขัน)

 

สำหรับบุคคลสัญชาติอื่น สามารถเข้าร่วมการแข่งขันและรับรางวัลได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่น โดยจะมอบสิทธิ์ให้กับผู้แข่งขันที่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีผลงานในลำดับถัดไป

 

_______________________________________
Inbox : http://m.me/zeerrangsitofficial/
Line: http://line.me/ti/p/~@zeerrangsit
Instagram: https://bit.ly/2EQRTRz
Youtube: https://bit.ly/2WmIg83

สถานที่

ลานโปรโมชั่น ชั้น G และ 2

วันที่

20 - 22 กันยายน 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

Facebook : The Hub Rangsit