Thailand Brick Game 2019 @The Hub Rangsit

รายละเอียด

             Thailand Brick Game 2019 การแข่งขันตัวต่อ เพื่อเสริมจินตนาการ ภายใต้โจทย์ “เมืองในฝัน”  ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมให้กำลังใจเหล่าน้องๆ กันในวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-17.00 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต

ตารางการแข่งขัน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562   รุ่นระดับประถมศึกษา

เวลา 10.00 – 10.30 น.  ลงทะเบียนการแข่งขัน

เวลา 10.30 – 11.00 น.  ชี้แจงกฎ กติกาการแข่งขัน

เวลา 11.00 – 12.00 น.  เริ่มประกอบตัวต่อBrick

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (ไม่อนุญาตให้เข้าภายในพื้นที่แข่งขัน)

เวลา 13.00 – 16.00 น.  เริ่มประกอบตัวต่อBrick (ต่อ)

เวลา 16.00 – 17.00 น.  ส่งผลงานให้กับคณะกรรมการ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562   รุ่นระดับประถมศึกษา

เวลา 10.00 – 12.00 น.  กรรมการสัมภาษณ์ ซักถามนักเรียนแต่ละทีม

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (ไม่อนุญาตให้เข้าภายในพื้นที่แข่งขัน)

เวลา 13.00 – 15.00 น.  กรรมการสัมภาษณ์ ซักถามนักเรียนแต่ละทีม

เวลา 15.00 – 16.00 น.  ประกาศผลการแข่งขัน/ มอบรางวัล

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562   รุ่นระดับมัธยมศึกษา/ รุ่นไม่จำกัดอายุ

เวลา 10.00 – 10.30 น.  ลงทะเบียนการแข่งขัน

เวลา 10.30 – 11.00 น.  ชี้แจงกฎ กติกาการแข่งขัน

เวลา 11.00 – 12.00 น.  เริ่มประกอบตัวต่อBrick

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (ไม่อนุญาตให้เข้าภายในพื้นที่แข่งขัน)

เวลา 13.00 – 16.00 น.  เริ่มประกอบตัวต่อBrick (ต่อ)

เวลา 16.00 – 17.00 น.  ส่งผลงานให้กับคณะกรรมการ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562   รุ่นระดับมัธยมศึกษา/ รุ่นไม่จำกัดอายุ

เวลา 10.00 – 12.00 น.  กรรมการสัมภาษณ์ซักถามนักเรียนแต่ละทีม

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (ไม่อนุญาตให้เข้าภายในพื้นที่แข่งขัน)

เวลา 13.00 – 15.00 น.  กรรมการสัมภาษณ์ ซักถามนักเรียนแต่ละทีม

เวลา 15.00 – 16.00 น.  ประกาศผลการแข่งขัน/มอบรางวัล

—————————————————————————————————————

รางวัลการแข่งขัน

รุ่นระดับประถมศึกษา                                         

รางวัลชนะเลิศ         ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท     โล่รางวัล เกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1     ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท     โล่รางวัล เกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท     โล่รางวัล เกียรติบัตร

รางวัลBest Design 3 รางวัล     ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท    โล่รางวัล เกียรติบัตร

รุ่นระดับมัธยมศึกษา                                          

รางวัลชนะเลิศ         ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท     โล่รางวัล เกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1     ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท     โล่รางวัล เกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท     โล่รางวัล เกียรติบัตร

รางวัล Best Design  3 รางวัล  ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท     โล่รางวัล เกียรติบัตร

รุ่นไม่จำกัดอายุ                                     

รางวัลชนะเลิศ         ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท    โล่รางวัล เกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1     ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท     โล่รางวัล เกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท     โล่รางวัล เกียรติบัตร

รางวัล Best Design3 รางวัล   ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท     โล่รางวัล เกียรติบัตร

 

 

 

________________________________________

สถานที่

ลานโปรโมชั่น ชั้น G เดอะฮับ รังสิต

วันที่

18 - 21 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

Facebook : The Hub Rangsit